Vi ser ljust på framtiden

Vi besitter kunskaper som gör oss till en komplett leverantör och vi tror på långsiktighet i allt vi gör. Med bra kundrelationer bygger vi ett ömsesidigt förtroende. Vi vill fortsätta att växa med fler medarbetare, utveckla de bästa lösningarna och behålla ledningen.

Vi vet vad vi gör

Vi är certifierade för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001. Vi är stolta medlemmar i arbetsgivarorganisationen IN, Installatörsföretagen, vilka är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi är registrerade som auktoriserad installatör hos Elsäkerhetsverket.

Vi vill bli fler

Idag är vi ett 90-tal medarbetare. Vi söker löpande nya medarbetare och vi ser gärna kvinnliga sökande till våra tjänster. Vi jobbar för en bra arbetsmiljö och vi försöker att aktivt medverka till ett hälsosamt levnadssätt. Elektro-Emanuel finns i Varberg, Kungsbacka, Skene och i Veddige där vi har vårt huvudkontor.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Vår miljö- kvalitet- och arbetsmiljöpolicy är alla samverkande delar i vår verksamhet. Våra lösningar ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt ge en lägre energinota. Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

Vi laddar för framtiden

Vår vision är att vara en ledande aktör på våra lokala marknader och växa i takt med våra kunders behov och önskemål. Vi vill stärka vårt förtroende genom genuin kunskap, gedigen erfarenhet och god service. Vi investerar för framtiden när det gäller teknik och ökad kompetens för att kunna möta marknadens efterfrågan.