Mål 2024

Kvalitet

Vi ska under året offerera minst 30 kunder belysningsbyte från lysrör till led då lysrör inte längre tillverkas.

Miljö

Vi ska under året utföra fossilfria energiproducerande anläggningar med en installerad effekt av minst 1000kW.

För att minska företagets klimatavtryck ska minst 30% av företagets transporter med dieselbilar köras på HVO100.

För att minska klimatavtrycket på interna transporter ska företagets eldrivna bilar 2025 utgöra minst 20% av fordonsflottan.

För att minska klimatavtrycket på externa transporter ska vi under 2023-2024 för 1 st. utvalt projekt ändra våra leveransrutiner så Co2 utsläppen minskar med 10%.

För att förbättra vårt klimat- och hållbarhetsarbete ska vi under året genomföra Hallands klimatlyft.

Uppföljning mål 2023

Kvalitet

Vi ska under året offerera minst 10 kunder rutiner för anläggningskontroll så de kan uppfylla kravet från Elsäk-Fs 2022:3, innehavarens kontroll av starkströmsanläggning.
– Målet uppfyllt.

Miljö

Vi ska under året utföra fossilfria energiproducerande anläggningar med en installerad effekt av minst 1000 kW.
– Målet uppfyllt.

För att minska klimatavtrycket på interna transporter ska företagets eldrivna bilar 2025 utgöra minst 20% av fordonsflottan.
– Målet fortsätter 2024.

För att minska klimatavtrycket på externa transporter ska vi under 2023-2024 för 1 st. utvalt projekt ändra våra leveransrutiner så co2 utsläppen minskar med 10%.
– Målet fortsätter 2024.