Varbergs Sjukhus

Varbergs Sjukhus
  • Ort
  • Varberg
  • Period
  • 2020 - 2021
  • Beställare
  • Region Halland

Varbergs sjukhus reservkraft

Vi säkerställer Varbergs sjukhus leverans av energi genom redundans på inkommande från energiverket och utbyggnad av sjukhusets reservkraftsystem i den nya reservkraftsbyggnaden efter nya krav från MSB. Nya reservkraften sammankopplas med sjukhusets befintliga och styrsystem, högspänningssystem anpassas och får en översyn.

Leverans, installation och konstruktion enligt nedan.

Nyinstallation av:
2st 2MVA 10kV reservkrafts aggregat
1st 10kV mottagningsställverk
2st 2500A Lågspänningsställverk
2st 10kV/0,4kV transformatorer
Nollpunktsutrustning
Kontrollutrustning för stationsövervakning
Kontrollutrustning för laststyrsystem
UPS anläggning
Likspänningssystem

Byte av:
10st 10kV/0,4kV transformatorer
40st Reläskydd på befintliga HSP ställverk
Styrsystem för befintlig reservkraft.