Hisingsbron, Göteborg

Hisingsbron, Göteborg
  • Ort
  • Göteborg
  • Period
  • 2017-2021
  • Beställare
  • Skanska MTH
  • Slutkund
  • Trafikverket
  • Nätstationer 11/0,4kV
  • 3 st
  • Kabel
  • 320 km
  • Armaturer
  • 800 st
  • Lågspänningsställverk
  • 4 st

440 meter bro

440m lång kollektivtrafikbro för buss, spårvagn och cyklar från Södra Älvstranden vid hållplats Nordstan/Nils Ericsonplatsen och Ö Hamngatan. Ny hållplats Nordstan.
Projektkostnad 3,5 miljarder.

Bron öppnade 9 maj 2021 och Kung Carl XVI Gustaf signerade bron den 26 maj 2023.