Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur
  • Projekt
  • 142 st. elbilsladdplatser
  • Period
  • 2022 - 2023
  • Beställare
  • Region Halland
  • Nätstationer 11/0,4kv
  • 2 styck
  • Lågspänningsställverk
  • 2 styck
  • DC-snabbladdare
  • 2 styck

Laddinfrastruktur

Installation av 70 stycken Charge-Amp Aura laddboxar, två Supernova Wallbox 60kW DC för Region Halland. För att klara av energibehovet har nya nätstationer och högspänningsställverk installerats.

Varberg och Halmstad sjukhus

40st Charge Amps Aura laddboxar samt 1st Supernova Wallbox 60kW DC-laddare, på Hallands Sjukhus Halmstad, samt 30st Charge Amps Aura laddboxar samt 1st Supernova Wallbox 60kW DC-laddare, på Hallands Sjukhus Varberg. Totalt 142st elbilsladdplatser

Nätstation innehållande högspänningstransformator samt att lågspänningsställverk installerats.

I entreprenaden ingår markarbeten att ge de gamla parkeringsplatserna en ordenlig facelift med ny asfalt, kantsten och planteringar och där vi även har monterat ny stolpbelysning.