Ombyggnad Getteröns Reningsverk

Ombyggnad Getteröns Reningsverk
  • Ort
  • Varberg
  • Period
  • 2021-2023
  • Beställare
  • Vivab

Getteröns ARV

Jobbet som vi utför handlar om att byta ut styr-och övervakningssystem för reningsverket under pågående drift, vilket gör att arbetet utförs i många etapper och när allt är överlagt till de nya systemen rivs den gamla. Nytt ställverk med tillhörande byggnad är utfört för att säkerställa funktion även vid förhöjd havsnivå.

Leverans, installation och konstruktion enligt nedan.

Nyinstallation av:
Ny ställverksbyggnad
Markarbeten, grundläggning för byggnad
1st 0,4kV 630A Lågspänningsställverk
Ny kontrollutrustning för processanläggning i hela anläggningen
Nytt övervakningssystem (SCADA)
UPS anläggning
Likspänningssystem
Omläggning av hela reningsanläggningen under drift.