Entreprenad

Entreprenad

Entreprenad

Vi erbjuder vårt engagemang och vår breda kompetens från högspänning till tele/data, med lång erfarenhet av entreprenad från stora till det lite mindre byggprojektet.

Våra främsta styrkor är vår kompetenta personal, erfarenheter från många komplicerade projekt, partnering-erfarenheter i utförda och pågående projekt, samt resurser att klara även det lite större projektet.

Elektro-Emanuel utför oftast själva konstruktionen för våra projekt i totalentreprenader. Vid projekteringen kommer vår samlade erfarenhet och kompetens projektet till godo och vi arbetar med moderna projekteringshjälpmedel och kalkylsystem.

Våra värdeord sedan 1933 – ”Trygghet, Ansvar och Kvalitet”

TRYGGHET – att anlita ett företag som har tillräckliga ekonomiska och organisatoriska resurser.

ANSVAR – ett personligt engagemang från ledning ända ut till montör.

KVALITET – vår ISO certifiering med tillhörande verksamhetshandbok har till syfte att vi ständigt ska förbättra oss med fokus på kundnyttan.

Samverkan vid entreprenad

Elektro-Emanuel AB genomför årligen ett flertal partneringentreprenader, en upphandlingsform som passar den typen av entreprenader som vi är bäst på – de lite mer tekniskt krävande.
Det är nödvändigt att skapa samsyn kring vad som är viktigt i projektet, att arbeta fram gemensamma produktionsmål och att avsätta den tid som krävs. Detta är något vi lärt av de samverkansentreprenader som vi utfört.

Egen verkstad

På egen verkstad i Veddige bygger vi allt från apparatskåp till ställverk. Konstruktörerna tar fram ritningar för det som byggs och säkerställer att produkterna som lämnar verkstaden är avprovade och dokumenterade enligt de uppställda kraven.

Kontakta oss gärna vid förfrågningar om entreprenad.