Industriservice

Industriservice

Vi erbjuder serviceavtal för industriservice

De flesta industrimaskiner drivs av elektricitet och ett stopp kan bli mycket kostsamt. Ett flertal av våra kunder har slutit avtal med oss om industriservice och underhåll vilket kan innebära att vi finns på plats i kundens lokaler under arbetstid eller att vi kallas in vid behov.

Elektro-Emanuel erbjuder anläggningsinnehavare tjänsten med att ta fram skriftliga kontrollrutiner för sin elanläggning. Enligt ELSÄK-FS 2022:3 skall en sådan rutin finnas från 1 december 2022. Rutinen skall grunda sig på riskbedömning och vara anpassad för utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Vi erbjuder även serviceavtal på att genomföra kontrollerna enligt upprättad rutin.

Kontakta oss om du vill veta mer om Industriservice-avtal