VA Installation

VA Installation

Styr- och automatikutrustningar för VA‑installationer

Vi har lång erfarenhet av styr- och automatikutrustningar för VA‑installationer. Vi konstruerar och bygger alla apparatskåp i vår egen verkstad i Veddige och installerar med specialiserade medarbetare. Kontroll över hela kedjan från konstruktion till installation, borgar för en väl fungerande anläggning. Automation av VA-anläggningar har blivit något av vårt signum då vi utfört över 600 VA-installationer i Västsverige.

Vatten är förutsättningen för allt liv

I det moderna samhället vill vi att vattnet kommer när vi skruvar på kranen. Minst lika viktigt är att vi renar avloppsvattnet. Vi vill inte att hav och sjöar ska förorenas. Både för att tillförseln av dricksvattnet och transporten/reningen av avloppsvattnet ska fungera i alla situationer krävs en sinnrik automation som får anläggningarna att fungera optimalt. Och det är just detta vi är experter på

Förutom styr- och automatikutrustningar för VA-installationer levererar vi också avloppspumpstationer och pumpstationer i sin helhet, vilket för dig som kund blir såväl tryggt som enkelt och kostnadseffektivt.

Från små pumpstationer till till hela reningsverk

På Elektro-Emanuel arbetar våra konstruktörer med att rita allt från små pumpstationer till till hela reningsverk. Det handlar om såväl planritningar som kretsscheman. Vi konstruerar den optimala anläggningen för varje behov. Vi är vana problemlösare och kan skräddarsy komplexa tekniska system utifrån våra beställares behov.

Från konstruktion till installation

Den färdiga konstruktionsritningen hamnar sedan i vår egen verkstad i Veddige, där vi bygger apparatskåpen. På plats i reningsverket eller pumpstationen installerar våra specialiserade montörer den färdiga utrustningen. På Elektro-Emanuel finns idag runt 15 elmontörer och tekniker som enbart arbetar med installationer inom VA-området. Detta borgar för att hela kedjan fungerar, från konstruktion till installation. Vår kontroll i hela ledet innebär en stor trygghet för våra kunder.

Lång erfarenhet och stort kunnande

Under åren har vi byggt och renoverat ett stort antal vattenverk, avloppsreningsverk, tryckstegrings- och pumpstationer i södra Sverige. Många kommuner anlitar oss regelbundet. Bland våra kunder finns också ett flertal entreprenadföretag.
Kompetens och kvalitet är a och o i samarbetet med våra kunder, och det är också anledningen till att vi har ett stort förtroende.

Kontakta oss för mer info om VA-Installationer